Kabeldimensionering

Dimensionering av kablar vid arbetsspänningen 12VDC är beroende av hur hög strömmen är som flyter i ledningen, men också dess längd. Beräkning av spänningsfall utgår från OHMS lag.

OHMS lag: U = R x I, R=U / I eller I=U / R

U= Spänning i Volt

R = Resistans i Ohm

I = Ström i Ampere

Ett exempel:

En ledning på 1,0 kvmm är 10 meter. Spänningen är 12 Volt och strömmen är 10Ampere.

Motståndet i kabeln blir då (20 Ohm/1000meter) = 0,02 Ohm/meter * 10meter = 0,2 Ohm

Spänningsfallet blir = 0,2 * 10A= 2 Volt

Motståndet i kabeln kan variera mellan olika fabrikat varför detta bör noga kontrolleras innan beräkningen görs. Tabellerna nedanför skall därför endast ses som ett generellt hjälpmedel.

OBS ! Tänk på att vid dimensionering måste du räkna med returledningens längd.

Spänningsfallen bör ligga under 0,5Volt och är i tabellerna representerade av grönt. Ett spänningsfall på 0,5 - 0,8Volt kan ses som nödlösningar och är i tabellerna rosa och spänningsfall utöver detta bör undvikas och är i tabellerna röda.

OBS! I en husvagn eller husbil får spänningsfallet aldrig överstiga 0,8V mellan batteri och en last enligt SS-EN_1648-1_2004 och SS-EN_1648-2_2004.

 

Spänningsfall i kabel vid 5A belastning

Dimension Motstånd/km 1m 5m 10m 15m 20m
0,75kvmm 26 ohm 0,13 V 0,65 V 1,3 V 1,95 V 2,6 V
1,0kvmm 20 ohm 0,1 V 0,5 V 1 V 1,5 V 2 V
1,5kvmm 13,7 ohm 0,0685 V 0,3425 V 0,685 V 1,0275 V 1,37 V
2,5kvmm 8,21 ohm 0,041V 0,205 V 0,4105 V 0,6157 V 0,821V
4kvmm 5,09 ohm 0,02545 V 0,1272 V 0,2545 V 0,3817 V 0,51 V
6kvmm 3,39 ohm 0,01695 V 0,0847 V 0,1695 V 0,2542 V 0,339 V
10kvmm 1,95 ohm 0,0097 V 0,0487 V 0,0975 V 0,1462 V 0,195 V

Spänningsfall i kabel vid 10A belastning

Dimension Motstånd/km 1m 5m 10m 15m 20m
0,75kvmm 26 ohm 0,26 V 1,3 V 2,6 V 3,9 V 5,2 V
1,0kvmm 20 ohm 0,2 V 1 V 2 V 3 V 4 V
1,5kvmm 13,7 ohm 0,13 V 0,68 V 1,37 V 2,05 V 2,74 V
2,5kvmm 8,21 ohm 0,082 V 0,41 V 0,82 V 1,23 V 1,64 V
4kvmm 5,09 ohm 0,0509 V 0,2545 V 0,509 V 0,7635 V 1,018 V
6kvmm 3,39 ohm 0,0339 V 0,1695 V 0,339 V 0,5085 V 0,678 V
10kvmm 1,95 ohm 0,0195 V 0,0975 V 0,195 V 0,2925 V 0,39 V

Spänningsfall i kabel vid 15A belastning 

Dimension Motstånd/km 1m 5m 10m 15m 20m
0,75kvmm 26 ohm 0,39 V 1,95 V 3,9 V 5,85 V 7,8 V
1,0kvmm 20 ohm 0,3 V 1,5 V 3 V 4,5 V 6 V
1,5kvmm 13,7 ohm 0,2055 V 1,0275 V 2,055 V 3,0825 V 4,11 V
2,5kvmm 8,21 ohm 0,123 V 0,6157 V 1,2315 V 1,8472 V 2,463 V
4kvmm 5,09 ohm 0,0763 V 0,3817 V 0,7635 V 1,1452 V 1,527 V
6kvmm 3,39 ohm 0,0508 V 0,2542 V 0,508 V 0,7626 V 1,0168 V
10kvmm 1,95 ohm 0,0292 V 0,1462 V 0,2925 V 0,438 V 0,584 V

Spänningsfall i kabel vid 20A belastning

Dimension Motstånd/km 1m 5m 10m 15m 20m
1,5kvmm 13,7 ohm 0,274 V 1,37 V 2,74 V 4,11 V 5,48 V
2,5kvmm 8,21 ohm 0,1642 V 0,821 V 1,642 V 2,463 V 3,284 V
4kvmm 5,09 ohm 0,101 V 0,509 V 1,018 V 1,527 V 2,036 V
6kvmm 3,39 ohm 0,0678 V 0,339 V 0,678 V 1,017 V 1,356 V
10kvmm 1,95 ohm 0,039 V 0,195 V 0,39 V 0,585 V 0,78 V
16kvmm 1,24 ohm 0,0248 V 0,124 V 0,248 V 0,372 V 0,496 V
25 kvmm 0,795 ohm 0,0159 V 0,0795 V 0,159 V 0,2385 V 0,318 V

Spänningsfall i kabel vid 25A belastning

Dimension Motstånd/km 1m 5m 10m 15m 20m
1,5kvmm 13,7 ohm 0,3425 V 1,7125 V 3,425 V 5,1375 V 6,85 V
2,5kvmm 8,21 ohm 0,20525V 1,02625 V 2,0525 V 3,07875 V 4,105 V
4kvmm 5,09 ohm 0,12725 V 0,63625 V 1,2725 V 1,527 V 2,545 V
6kvmm 3,39 ohm 0,08475 V 0,42375 V 0,8475 V 1,27125 V 1,695 V
10kvmm 1,95 ohm 0,04875 V 0,24375 V 0,4875 V 0,73125 V 0,975 V
16kvmm 1,24 ohm 0,031 V 0,155 V 0,31 V 0,465 V 0,62 V
25kvmm 0,795 ohm 0,019875 V 0,099375 V 0,19875 V 0,298125 V 0,3975 V

Spänningsfall i kabel vid 30A belastning

Dimension Motstånd/km 1m 5m 10m 15m 20m
2,5kvmm 8,21 ohm 0,2463 V 1,2315 V 2,463 V 3,6945 V 4,926 V
4kvmm 5,09 ohm 0,1527 V 0,7635 V 1,527 V 2,2905 V 3,054 V
6kvmm 3,39 ohm 0,1017 V 0,5085 V 1,017 V 1,5255 V 2,034 V
10kvmm 1,95 ohm 0,0585 V 0,2925 V 0,585 V 0,8775 V 1,17 V
16kvmm 1,24 ohm 0,0372 V 0,186 V 0,372 V 0,558 V 0,744 V
25kvmm 0,795 ohm 0,02385 V 0,11925 V 0,2385 V 0,35775 V 0,477 V

Effekten som du kan få ut i husvagnen/husbilen är ett resultat av Spänningen multiplicerat med strömmen, så det är viktigt att inte få för mycket spänningsfall för att få full effekt på apparaten.

Michael Kors veske billig
Canada Goose outlet
Billiga UGGs Outlet
Bolsos Michael kors outlet