Lindcom

utvecklar elsystem för fritidsfordon främst husvagnar och husbilar. Vi har ett gediget och mångårigt kunnande om behovet av mätning, styrning och underhåll av funktioner och apparater i dessa fordon. I mer är 10 år har vi varit leverantör till skandinaviens största husvagnstillverkare och detta är vi mycket stolta över. Förutom pågående produktion och leverans pågår även en ständig vidareutveckling av våra elsystem.

Våra visioner.

Vår strävan är att producera de bästa elsystemen på marknaden. Vi är därför mycket lyhörda för slutanvändarnas vardagsproblem och användningsbehov. Systemen skall underlätta vardagen för användaren utan att användaren märker att det finns ett system. Vi ska se till att funktioner finns inbyggda för att säkerställa underhållsladdning av batteriet oavsett om strömkällan är 230VAC, bilmotorn eller solcell.